Annetus Fondile

Sillamäe Lastekaitse Ühing on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja.Seega saavad kõik juriidilised (allnimetatud piirmäärades) ja füüsilised isikud teha Sillamäe Lastekaitse Ühingu Fondile annetusi tulumaksuvabalt.

Juriidilisele isikule Tulumaksuseaduse §49 alusel ei maksustata tulumaksuga tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud isikule kalendriaasta jooksul tehtud kingitusi ja annetusi kogusummas, mis ei ületa üht alljärgnevatest piirmääradest:
1) 3% maksumaksja poolt samal kalendriaastal vastavalt sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõike 1 punktidele 1–4 ja 6 tehtud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast;
2) 10% kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist, mis on arvestatud vastavalt raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele.
Kalendriaastal tehtud kingitusi ja annetusi arvestab maksumaksja summeeritult. Nende kingituste ja annetuste maksuvaba aastasumma määramisel lähtub maksumaksja oma valikul vaid ühest samas lõikes nimetatud piirmäärast.

Füüsilisele isikule Tulumaksuseaduse §27 alusel on residendist füüsilisel isikul õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud isikule maksustamisperioodil tehtud dokumentaalselt tõendatud kingitused ja annetused.

Sillamäe Lastekaitse Ühing deklareerib saadud annetused annetuse tegemise aastale järgneva aasta 01.veebruariks.

Kui soovid Sillamäe Lastekaitse Ühingu Fondile tehtud annetuselt tulumaksu tagasi saada füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamisel, teata kas maksekorraldusel või peale annetuse tegemist oma isikukood Sillamäe Lastekaitse Ühingu raamatupidajale e-posti aadressil raamatupidaja@sscw.ee.

Kui soovid annetust teha mõne muu Sillamäe Lastekaitse Ühingu  tegevuse toetuseks, märgi sellekohane info makse tegemisel selgitusse või anna meile selle kohta teada saate e-kirja.

Igast annetuest on abi! Ka 1 eurone annetus on väärtuslik.

TOETA LAPSI JA NOORI!

Sinu panus on abiks meie eesmärkide elluviimisel ja ühiskonna arendamisel. SSCW on avatud ja läbipaistev organisatsioon kes järgib Eesti vabaühenduste eetikakoodeksit. Aastaaruanded ja koostööpartnerite ja toetajate nimekiri on kätte saadavad meie veebilehel. Meie sissetulekud koosnevad valdavalt projektidest ja fonditoetusest, samuti ürituste korraldamisest ja erinevate teenuste osutamisest.

Te saate toetada meie organisatsiooni tegevus kas ühekordse või püsikorraldusega

Meie pangaandmed:
Annetuse saaja : MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühing
Panga nimi: SEB Bank
Aadress: Tornimäe 2, Tallinn 15010 Estonia
Rahvusvahline kontonumber:  IBAN:EE151010220098233015
Bank Sort/BIC Codes/SWIFT: EEUHEE2X
Makse selgitus: Annetus