Stipendiumi taotlemine

SSCW Foundation esialgselt võtab vastu taotlusi Ida-Virumaa maakonnast 1. jaanuarist kuni 1. märtsini ja 1. juulist kuni 1. september.

Taotlemiseks on vaja esitajada järgmised dokumendid:
1. Vormikohane taotlus (Word)
2. Õppimist tõendava dokumendi koopia (JPG, PDF)
3.Soovitav lisada taotluse juurde: soovituskiri õppeasutusest/kohaliku omavalitsusest või muu soovitajalt, kes saaks tugevada teie taotlus.

Esialgne stipendiumifond 2018. aastaks kokku on 2000 eurot. Ühe taotlejale(stipendiaadi) eraldatav maksimaalne toetus on kuni  300 eurot.

Stipendiumi taotlemise infopäev taotlejatele toimub Jõhvi Vallavalitsuses 22.11.2017 kell 14.00 ja Sillamäe Märka Last Keskuses (Viru 39a, Sillamäe) 10.02.2018 kell 14.00. Infopäevale palume registreerida aadressil irina@sscw.ee

NB! Stipendiumi taotlus koos lisadega esitatakse elektroonselt PDF/WORD formaadis (allkirjaga) taotluste üleslaadimise e-keskkonnas või digitaalselt allkirjastatuna ühes digikonteineris SSCW Foundi digitaalselt allkirjastatud e-postile foundation@sscw.ee