Stipendiumi taotlemine

SSCW Foundation esialgselt võtab vastu taotlusi Ida-Virumaa maakonnast 1. jaanuarist kuni 1. märtsini ja 1. juulist kuni 1. september.

Taotlemiseks on vaja esitajada järgmised dokumendid:
1. Vormikohane taotlus (Word)
2. Õppimist tõendava dokumendi koopia (JPG, PDF)
3.Soovitav lisada taotluse juurde: soovituskiri õppeasutusest/kohaliku omavalitsusest või muu soovitajalt, kes saaks tugevada teie taotlus.

Esialgne stipendiumifond 2020. aastaks kokku on 2000 eurot. Ühe taotlejale(stipendiaadi) eraldatav maksimaalne toetus on kuni  500 eurot.

Stipendiumi taotlemise infopäev taotlejatele toimuvad Zoom keskonna kaudu  10.01.2020, 10.06.2020 ning 04.08.2020 kell 14.00  Infopäevale palume registreerida aadressil irina@sscw.ee

NB! Stipendiumi taotlus koos lisadega esitatakse elektroonselt PDF/WORD formaadis (allkirjaga) taotluste üleslaadimise e-keskkonnas või digitaalselt allkirjastatuna ühes digikonteineris SSCW Foundi digitaalselt allkirjastatud e-postile foundation@sscw.ee