Stipendiumi taotlemise tähtaeg on 17. Septemer 2017

MTÜ Sillamäe Lastekatise Ühingu laste ja noorteabi fond  kuulutab välja stipendiumi II taotlusvooru 2017. Fondi stipendiumite eesmärgiks on toetada lapsi ja tugevdada nende võimet haridusprobleeme lahendada, soetada spordivarustust, reisida, osaleda erinevates võistlustes ning uute oskuste õppimiseks.

Stipendiumile võivad kandideerida kõik kuni 19-aastased abivajavad, vanemliku hoolitsuseta jäänud ning asendushooldusel elavad lapsed ja noored (s.h lapsed ja noored kes elavad turvakodus, asenduskodus, perekonnas hooldamisel); eestkoste, üksikvanemaga ja lasterikastest peredest lapsed ja noored.

Aastal 2017 on ühe stipendiumi suurus kuni 250 eurot ja selle samise taotlust tuleb esitada hiljemalt 17.september 2017.

Stipendium on mõeldud:

  • aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel osalemiseks
  • õppemaksu tasumiseks ja õppevahendite soetamiseks
  • igakuiseks isemajandamiseks,

MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühingu laste ja noorteabi fondi  tegevjuht Irina Golikova: „Annetajate toel juba teine aasta panustab abivajavatele ja vanemliku hoolitsuseta lastele ja noortele oma oskusi ning talente arendada. Hea haridus (sh huviharidus) ja sobilikud tingimused  aitavad ennetada alla vaesusepiiri langemist ja parandavad laste ja noorte toimetulekut ja tulevikuotsuste tegemist. 2017. aastal Sillamäe Lastekaitse Ühing plaanib jagada 10 stipendiumit.”

Stipendiume rahastatakse fondi laekunud annetustest ja Sillamäe Lastekaitse Ühingu tulust osutatud teenuste eest.

Vajalikud dokumendid taotluse esitamiseks leiad siit:
http://foundation.sscw.ee/taotlemine/

Lisainfo: Irina Golikova, MTÜ Sillamäe Latekaitse Ühing tegevjuht
Tel.:+ 372 55550303
E-post: irina@sscw.ee

www.sscw.foundation.sscw.ee
www.facebook.com/SSCW.ESTONIA