Taotleja aruanne

Stipendiumi taotleja kohustub:
  • Tagama stipendiumi taotleja poolt stipendiumi sihtotstarbelise ja eesmärgipärase kasutuse lepingu p 2.4. märgitud tähtaja jooksul;
  • Tagastama tagastamisele kuuluva stipendiumi Sillamäe Lastekaitse Ühingule;
  • Esitama Sillamäe Lastekaitse Ühingule viivitamatult pärast stipendiumi kasutamist, kuid hiljemalt 20. veebruariks 2021 a. vormikohase sisu- ja finantsaruande stipendiumi kasutamise kohta koos kulu- ja maksedokumentidega stipendiumi kasutamise kohta.
  • Tagama stipendiumi taotleja osalemise veebruarikuus 2021 kõikide stipendiumi saajate ühisel seminaril ja tutvustada seal fondi juhatusele, kuidas stipendium mõjutas nende arengut.

Aruande näidisvorm: Sisu ja finantsaruanne (Word)

Aruanne koos lisadega (arved, kuludokumendid) tuleb esitada elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatult aadressil foundation@sscw.ee.

Kontaktisik: Aleksandra Lapšina, e-mail: foundation@sscw.ee, tel. 55602993