SSCW Fond

Sillamäe  Lastekaitse Ühingu (SSCW) tegutsev Fond on asutatud 17. oktoobril 2015. aastal Fondi eesmärgiga aidata raske olukorras lapsi, kes vajavad toetust oma annete arendamises.
Fond töötab ka selleks, et toetada lapsi/noori ja tugevdada nende võimet haridusprobleeme lahendada, tegeleda spordivarustuse soetamisega, õppereiside korraldamisega, võistlustel osalemisega ja uute oskuste õppimisega.  
Sihtgrupp eelis on andekad ja abivajavad lapsed lasterikastest või ilma toitjata jäänud või üksikvanemaga peredest vanuses alla 19. aastat ning ka noored  vanuses kuni 30 aastat.

Sillamäe Lastekaitse Ühingu Fondi stipendiumi taotlejalt eeldatakse märkimisväärseid saavutusi õppetöös (aineolümpiaadid) või muul harrastataval alal (spordivõistlused, konkursid vms). Stipendiumi peamiseks eesmärgiks on toetada last ja noort ning laiendada tema võimalusi oma ande edasiarendamiseks.

Stipendium on personaalne ning see on ette nähtud:
– osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel;
– huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks ja õpevahendite soetamiseks.
– igakuiseks isemajandamiseks

Stipendiumi taotlusi võetakse vastu igal aastal 1. jaanurarist kuni 1. märtsini ja 1. juulist kuni 1. september MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühingu taotluse ankeedil, mille saab laadida siit.

Taotluse ankeedile lisatakse trükitud taotluse põhjendus, vähemalt ühe soovitaja põhjendus ja tõend vastavast õppeasutusest, huvi- või spordikoolist.

Stipendiume jagatakse kaks korda aastas, märtsi- ja septembrikuus fondi stipendiumikomisjon ettepanekuga ja Sillamäe Lastekaitse Ühingu juhatuse  otsusega.

Rahuldatud taotluste nimekiri avaldatakse ajakirjanduses, SSCW Fondi ja Sillamäe Lastekaitse Ühingu koduleheküljel: www.foundation.sscw.ee ja www.sscw.ee

Eraisikud ja firmad, kes soovivad toetada noori andekaid õppureid, saavad teha annetusi SEB panga kontole IBAN:EE151010220098233015, märgusõna “Sillamäe Lastekaitse Ühingu Fondile annetus”.

Sillamäe Lastekaitse Ühing
Viru 22a-11, 40232 Sillamä
Tel. 55553030, 55602993
Faks 6250059
e-post: foundation@sscw.ee